Wat zoek je?

Het is een kunst om volwassen te worden. Werkelijk volwassen worden is een proces, een zoektocht naar wie en wat je werkelijk bent.

Coronavirus informatie

Het coronavirus is inmiddels weer volop aanwezig in Nederland en de rest van Europa. Dat heeft ook zijn weerslag op onze trainingen. 
De afgelopen maanden hebben we, onder invloed van maatregelen rondom de corona-epidemie en vanwege het feit dat we ons werk in een veilige setting willen laten plaatsvinden, allerlei aanpassingen gedaan in onze programma's. Dat heeft soms geleid tot interessante vernieuwing die aan de diepgang van onze manier van werken niets heeft afgedaan. Soms moeten we een training verplaatsen of annuleren. Op deze site vind je daar informatie over.
 
We zijn ons er van bewust dat het geven van trainingen in deze tijd een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt en een beroep doet op onze zorgvuldigheid. Dat geldt zowel voor de centra waar we onze trainingen geven, als van ons als staf en natuurlijk van deelnemers. Om die verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid te kunnen waarborgen hebben we in samenwerking met de centra een protocol opgesteld die het mogelijk maakt om in een veilige setting samen te komen. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat iedereen de richtlijnen in het protocol onderschrijft en zich er zoveel mogelijk aan houdt.
 
Het protocol wordt voorafgaand aan iedere workshop of opleidingsmodule met de deelnemers doorgenomen.