Wat zoek je?

Het is een kunst om volwassen te worden. Werkelijk volwassen worden is een proces, een zoektocht naar wie en wat je werkelijk bent.

Coronavirus informatie

Het coronavirus is nog steeds van grote invloed in Nederland. Dat heeft ook zijn weerslag op onze trainingen. 
In de tweede helft van 2020  hebben we, onder invloed van maatregelen rondom de corona-epidemie en vanwege het feit dat we ons werk in een veilige setting willen laten plaatsvinden, allerlei aanpassingen gedaan in onze programma's. Dat heeft soms geleid tot interessante vernieuwing die aan de diepgang van onze manier van werken niets heeft afgedaan en soms moeten we een training annuleren of verplaatsen. Op deze site vind je daar informatie over. De 2e lockdown die sinds december van kracht is heeft er toe geleid dat we alle trainingen tot en met maart hebben uitgesteld.
 
We zijn ons er van bewust dat het geven van trainingen in deze tijd een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt en een beroep doet op onze zorgvuldigheid. Dat geldt zowel voor de centra waar we onze trainingen geven, als van ons als staf en natuurlijk van deelnemers. Om die verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid te kunnen waarborgen hebben we in samenwerking met de centra een protocol opgesteld die het mogelijk maakt om in een veilige setting samen te komen. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat iedereen de richtlijnen in het protocol onderschrijft en zich er zoveel mogelijk aan houdt.