The Watcher on the Hill - Aumm meditatieweekend

Actieve meditaties zijn meditaties waarin we het lichaam middels beweging, uiten en adem in staat stellen zich te ontladen en zich van allerlei ballast te ontdoen. Zo leer je getuige te zijn van wat zich in jou beweegt. Je wordt de Watcher on the Hill. Inquiry kunnen we ook wel 'meditatie met woorden' noemen. Het is een eenvoudige techniek om in alle rust jezelf te onderzoeken.

De kern van meditatie is: getuige leren zijn van alles wat er zich in je afspeelt. Het kan gaan om je liefde, je woede, je plezier, je verdriet, je angst, je jaloezie, je seksualiteit. Meditatie leert je er innerlijk afstand van nemen. Je neemt steeds waar wat er zich rondom je denken, je lichaam en je emoties afspeelt. Meditatie leert je om er steeds vrijer van te worden. Misschien voel of ervaar je nog steeds dezelfde emoties, denk je nog steeds dezelfde gedachten, maar die emoties en gedachten hebben minder invloed op je omdat je je er niet meer mee hoeft te identificeren. Het getuige zijn is de grootste bewustzijnsverruiming die mogelijk is.

Het gaat in dit weekend ook om lichtheid te ervaren, ruimte te voelen en plezier te hebben.

De Indiase leermeester Osho, die veel meditatietechnieken heeft ontwikkeld die door honderduizenden mensen over de gehele wereld worden beoefend, zegt het als volgt:

When mind knows, we call it knowledge. 

When heart knows, we call it love. 

And when being knows, we call it meditation.

En:

Luister naar je wezen. Dat geeft je voortdurend aanwijzingen. Het is maar een klein zacht stemmetje. Toegegeven, het schreeuwt nooit tegen je. En als je het op kunt brengen om stil te zijn, zul je je weg op de tast vinden. 

Dat gaan we in dit weekend onderzoeken. Het weekend is geschikt voor nieuwsgierige mensen mét en zonder meditatie-ervaring. Het biedt een hele fijne mogelijkheid om een paar dagen jezelf te ontmoeten in een groep met vrienden.