meditatie en meer

Dagen om inspiratie op te doen, op te laden, te mediteren en te onderzoeken wat je zelf wilt. Ben je nog op koers? Deze dagen zijn toegankelijk voor mensen die al dingen gedaan hebben binnen ons instituut en voor mensen die dat nog niet eerder gedaan hebben. Je kunt je voor alle dagen afzonderlijk inschrijven. De prijs die hiernaast wordt genoemd is de prijs per dag.

Deze dagen kan je gebruiken om meer naar binnen te keren, om te onderzoeken wat zich in jou afspeelt en wat je daarin eventueel nodig hebt.

We maken gebruik van actieve meditaties, stilte, deelrondes en wat nodig is om de draagkracht in jezelf te vergroten en te leren zijn met wat er is. Voeding, verbinding met het veld, vertraging, ontspanning, stilte en meditatie.

Begeleiding door Vasna