korte verdiepingstraining  Beweging van de ziel

Met Ramateertha, Omkar en Divyam

opstellingen rond specifieke thema's en de beweging van de ziel.

In deze module van de training, dat ook open is voor mensen die de vorige trainingen hebben gevolgd, zullen we werken met alle zaken en situaties die al eerder zijn genoemd of die nog niet aan de orde zijn geweest of nog onopgelost zijn. Er zal ook ruimte en tijd zijn voor ingebrachte cliëntcasus, supervisie. Verder afronding en integratie.

Ramateertha schrijft over de opzet die hij heeft gemaakt nog het volgende:

In the end I want to point out, that learning this work involves many different levels of human existence and is in it’s nature very diverse and unpredictable. So when I am giving an outline of what is to be taught in this training, at what time, I am giving this information reluctantly: out of my experience situations occur, that just simply ask to be used for demonstration of certain aspects of the work. In the teaching process I will follow the flow, because I trust the power of the moment. I will be bearing the things to be taught in mind, yet they might be brought in at very different places.

Dit blok is onderdeel van de training : training familie-opstellingen en systemisch werk