Primal Rebirth® opleiding- eerste jaar

Het eerste jaar bestaat uit drieëntwintig dagen verspreid over zeven modules. De focus ligt op Primal, je oorsprong. Daarmee bedoelen we de periode rond je geboorte, je vroegste jeugd en je kindertijd. In dit eerste jaar maak je contact met het gekwetste kind in jezelf, om je bewust te worden van de beperkende overtuigingen en overlevingsstrategieën, die ontstaan zijn in je kindertijd. Dat kinddeel is nog steeds actief in jou. Door de ondersteunende kracht en de compassie van de volwassene die je nu bent, in te zetten is het mogelijk met andere ogen naar jezelf, de ander en de wereld te leren kijken. Hieronder leggen we inhoud van de blokken kort uit.

de 'primal': je oorsprong

Het jaar start rondom pasen met de 'primal'. In de 'primal' onderzoeken we hoe je hart zich steeds meer kan leren openen voor gevoelens en emoties, die voor jou als kind misschien beangstigend, overweldigend of beschamend waren en die je daarom heb leren onderdrukken. Vanuit je volwassen kijk op het leven hoef je die gevoelens niet langer te onderdrukken. Je leeft je eigen leven. Dan ontstaat er ruimte voor een heel scala aan mogelijkheden. Een primal brengt je in contact met die mogelijkheden. Je kunt deze workshop doen vanuit het gevoel dat gebeurtenissen uit je jeugd je nog steeds in de weg zitten. Je merkt b.v. je machteloosheid om gevoelens uit te drukken, je voelt je eenzaam in je relaties met anderen, je hebt moeite om contact te maken e.d. Deze module brengt je in verbinding met je oorsprong.

Als je als kind jouw primaire emoties moest onderdrukken omdat je omgeving daar niet mee om kon gaan, dan ga je verkrampen of deze gevoelens bedekken. Je gaat bijvoorbeeld huilen terwijl je eigenlijk boos bent of je wordt boos terwijl je eigenlijk bang bent. Tijdens de 'primal', in een ondersteunende en liefdevolle atmosfeer, kun je jouw werkelijke gevoelens leren herkennen, toelaten en uiten. Soms zijn dit voor jou onbekende gevoelens en soms kan het pijnlijk zijn om gevoelens toe te laten die je jezelf nooit hebt durven toestaan. Toch zul je merken dat het helend is om te komen met jouw waarheid en dat het rust en ruimte kan geven om je eigen wijze weg te gaan.

volwassene en innerlijk kind 

Deze module is een verdieping van het proces dat je in de ‘primal’ bent aangegaan. Je inzicht in en bewustzijn op de effecten van jouw ervaringen als kind en de invloed ervan op je huidige leven, worden in deze driedaagse steeds helderder. Een onderdeel ervan is het werken met  ademsessies volgens de rebirthing-techniek. Rebirthing is een eenvoudige en intensieve ademhalingstechniek die je in contact brengt met jezelf en je lichaam. Het houdt niets anders in dan het verbinden van de inademing aan de uitademing in een voortdurend en ontspannen ritme. Dat leidt tot toenemende bewustwording van blokkades en spierpantsers in het lichaam en deze kun je openen door de vrijkomende emoties toe laten. Je kunt in het hier en nu je gevoelens uiten, je werkelijke kracht ervaren en ingehouden bewegingen en impulsen afmaken.

'neo-primal': je oorsprong als jongen of meisje

De 'neo-primal' gaat over het iets oudere kind dat zich bewust begint te worden van het feit dat het een jongetje of meisje is. Het begint zijn of haar seksualiteit te ontdekken en te onderzoeken. In deze periode is een kind ontvankelijk voor boodschappen van ouders of andere opvoeders, school, kerk en de maatschappij in het algemeen. Deze boodschappen kunnen bepalend zijn voor hoe jij je als jongen of meisje hebt ontwikkeld en zelfs nog bepalend zijn voor hoe jij je man- of vrouwzijn (be-)leeft. 

Tijdens dit blok zijn de mannen en vrouwen een poos gescheiden zodat bij de mannen broederschap en bij de vrouwen zusterschap kan ontstaan. Kwetsingen van mannen kunnen vooral helen bij mannen en kwetsingen van vrouwen kunnen vooral helen bij vrouwen. Je bent als volwassene zelf verantwoordelijk voor de man of vrouw die je bent en de beleving van je lichaam en je seksualiteit. Wat is hierin wezenlijk voor jou? Welke overtuigingen die zijn ontstaan rondom man- of vrouwzijn, seksualiteit en relaties kun je loslaten?

adem- en lichaamsbewustzijn 1

In deze driedaagse werken we met een zachte methodes om blokkades en ‘bevroren’ lichaamsdelen te verkennen en los te maken d.m.v. het werken met adem en lichaam. Je leert luisteren naar het verhaal van je lichaam. Het is een ontspannen driedaagse, om je ervaringen uit de vorige blokken te integreren. 

warm-waterrebirthing: naar volwassen bewustzijn

Rebirthing is een vorm van ademwerk. In deze vierdaagse staat een ademsessie in het warme water van de hottub in Centrum de Bron centraal. Deze warm-waterrebirthing kan een hele bijzondere ervaring zijn. Je kunt jezelf als het ware opnieuw ‘geboren’ laten worden. Dit kan een transformatie met zich meebrengen in de wijze waarop je jezelf en het leven ervaart en waarneemt. Het kan een gevoel van verbondenheid met jezelf, met anderen en met het bestaan met zich meebrengen. Dit weekend geeft een bijzondere dimensie aan het werk dat je in de blokken hiervoor al gedaan hebt en leer je je verbinden met jouw essentiële kwaliteiten.

meditatie & zelfonderzoek

Het doel van therapie is in onze visie een voorbereiding tot meditatie. Daarom is meditatie een belangrijk onderdeel in ons werk. Meditatie is geen techniek. Meditatie is direct in contact staan met je oorsprong, hier en nu. Er is bewustzijn nodig over het kind in jezelf. Wanneer je dit kinddeel in jezelf kunt accepteren, er kunt laten zijn en onverwerkte en onafgemaakte gevoelens en emoties een plek kunt geven, ontstaat er rust en ruimte. Hierdoor wordt het mogelijk meer en meer in meditatie te gaan. De essentie van meditatie is: getuige leren zijn. Getuige van wat er ook is, zonder je ermee te identificeren of er in mee te gaan, waarnemen wat zich afspeelt in je denken, je lichaam en je emoties. Het getuige zijn is de grootste bewustzijnsverruiming die mogelijk is. Meditatie is een staat van zijn. Het aanvaarden van wie je werkelijk bent. In dit blok gaan we nog dieper in op het 'natuurlijke kind'; wat nam je mee naar dit leven wat niet werd ontvangen? 

integratie

In dit weekend zullen we aandacht besteden aan de integratie van wat je hebt geleerd, we evalueren het jaar en sluiten het op een feestelijke manier af!