praktijkmodule psychopathologie

Dit blok geeft informatie over verschillende psychiatrische en persoonlijkheidsstoornissen. Daarbij worden de ziektebeelden en bijbehorende theorieën geplaatst binnen het kader van de Primal Rebirth® therapie zodat ze ook van daaruit begrepen kunnen worden. Er is aandacht voor stoornissen wel en niet gebaat zou kunnen zijn bij Primal Rebirth® therapie. Daarnaast komen aan de orde: medicatie, hoe contact te onderhouden met de reguliere zorg en reguliere behandelvormen en eigen casuïstiek. Er is aandacht voor psychiatrische ziektebeelden, persoonlijkheidsstoornissen, psychosociale problematiek en medicatiegebruik. Hoe vraag je dit uit tijdens de intake en krijg je voor jezelf helder wanneer Primal Rebirth® therapie niet geschikt is?

Deelname in overleg met je supervisor. Enige ervaring in het werken met mensen is een pré.

We beginnen het blok om 18.00 uur met een brood- en soep maaltijd. Vanaf 17.00 ben je welkom om je slaapplek in te richten. Verblijfskosten zijn inclusief sauna. Er zijn geen corvee activiteiten op zondag.