supervisie je eigen praktijk 1op1

Op afspraak 

Jan Bosma

De themadag 'Hoe bouw je je praktijk op met of zonder zorgverzekeraars?' die het Aumm Instituut op 9 april j.l. organiseerde in Utrecht, was voor veel therapeuten een succes. Er zijn omtrent het thema 'je eigen praktijk' veel vragen beantwoord én er ziijn ook veel vragen onbeantwoord gebleven. Daarom willen we binnen ons instituut de komende tijd meer aandacht schenken aan de begeleiding rond het starten of draaiende houden van een eigen praktijk. Hiermee willen we onze therapeuten van tools voorzien waardoor zij krachtig in hun praktijk kunnen staan. Sterker: we willen tools aanreiken die onze therapeuten nog krachtiger maken.

Daarmee willen we gehoor geven aan enerzijds de behoefte van veel van onze studenten aan professionalisering, aan de groei van het geloof in eigen kunnen én anderzijds willen we de behoefte ondersteunen om zorg te leveren op een wijze die we van uit ons hart, vanuit onze betrokkenheid én vanuit onze deskundigheid willen leveren. En daarvoor is een stevige basis nodig, ook qua ondernemerschap. Therapeutschap en ondernemerschap lijken soms voor sommige therapeuten een contradictio in terminis. Ten onrechte.

Deze individuele supervisie is geschikt voor startende therapeuten en ook voor hen die al een tijd in het veld werkzaam zijn. 

Het gaat daarbij specifiek om allerlei belangrijk zaken die rondom jouw eigen praktijk, je therapeutschap en ondernemerschap van belang zijn. Thema's die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn:

- Wat zijn mijn ondernemerskwaliteiten en hoe zet ik die in? Waar haal ik kennis waarover ik zelf niet beschik?

- Heeft mijn praktijk kans van slagen als mijn sessies niet vergoed worden door zorgverzekeraars?

- Moet ik een opleiding psychosociale en medische basiskennis gaan doen?

- Wat is mijn visie op dit werk? Wat is mijn deskundigheid?

- Waarom is het zo belangrijk om mijn waarde als therapeut uit te dragen?

- Hoe kom ik aan cliënten?

- Wat is het belang van doelgroep gericht cliënten werven? En hoe doe ik dat dan?

En ook hele praktische zaken kunnen in deze supervisie een plek krijgen: Wat ga ik vragen voor een sessie? Wil ik een Facebookpagina en hoe maak ik die dan? Hoe richt ik een boekhouding in? Hoe bouw ik een website?

Kortom: je brengt in deze supervisie in wat jij belangrijk vindt, waar jij tegen aanloopt in de uitoefening van je praktijk zodat je knelpunten oplost en blinde vlekken zichtbaar maakt. Vaak werken we ook met een vorm van opdrachten die je thuis uitwerkt.

De prijs per sessie van ca. 1 1/4 uur bedraagt € 85. Sessies via Skype zijn ook mogelijk. Prijs is dan € 20 per 15 minuten.

De supervisie staat open voor therapeuten van Aumm en voor therapeuten van andere opleidingen.