de deur naar je binnenwereld

De Nederlands/Zwitserse psychiater en psychotherapeut Dr. Nick Blaser geeft in ons instituut een boeiende training over 'Ik-Grensbewustzijn'.

Nick Blaser werkt in deze driedaagse training met tafelopstellingen middels houten figuren en blokken. Op een fascinerende manier werkt hij, samen met de cliënt, een grensvisualisatie uit. In eerste instantie vanuit de vraag: hoe is er in het leven met jouw grenzen om gegaan? Hoe is jouw beeld van grenzen gevormd? Wat is de imprint van grenzen die je als kind hebt opgedaan?

Het ervaren en creëren van de aan- of afwezigheid van grenzen gebeurt onder invloed van ouders en opvoeders. Hoe leef je dat nog? Hoe ziet jouw grens eruit? Welke vorm, kleur, positie heeft jouw grens? Op tafel worden deze grenzen neergezet en wordt er zo stapsgewijs een extern visueel beeld vormgegeven. Samen met de cliënt wordt bewustzijn in hem of haar gecreëerd en een veranderingsproces in gang gezet zodat de cliënt uiteindelijk kan leren zeggen ‘zo zou het beter zijn geweest’. De helende kracht die uitgaat van het vormgeven van een psychische grens-opstelling is indrukwekkend.

Blaser werkt met de wijsheid van het lichaam door de cliënt te vragen mindful af te stemmen op zijn of haar binnenwereld, dat wil zeggen lichamelijk af te stemmen op zijn of haar binnenwereld. Welke beelden zijn er, welke (trans-generationele) ervaringen en gebeurtenissen zijn er? Welke gevoelens spelen er? Welke taken in het gezin heeft de cliënt als kind onbewust op zich genomen? Welke overtuigingen en conditioneringen spelen er? En hoe wordt de cliënt als volwassene daar nu nog door beïnvloed?

Een psychische grens is belangrijk voor ons gevoel voor geluk en ongeluk en voor ons gevoel van kracht en zwakte, betoogt Blaser in zijn trainingen. Met deze driedimensionale grensvisualisering (grensopstelling) heeft Nick Blaser een methode ontwikkeld, waarmee het mogelijk wordt onze innerlijke wereld ruimtelijk weer te geven. Zo kunnen tussenmenselijke grensdynamieken zichtbaar gemaakt worden, oude storende patronen aangepast worden en een gezond ‘ik-grensbewustzijn’ opgebouwd worden.

Hij gaat ook in op wat eigenlijk de functies van een IK-grens zijn. Een ervaren van een gezonde grens betekent vaak een hoge mate van zelfbewustzijn. Termen als veiligheid, geborgenheid, zelfbewustzijn, de filterfunctie van grenzen zijn belangrijke termen.  Jij als therapeut kunt leren om dit proces samen met je (toekomstige) cliënten te onderzoeken.

Wat leer je? In de training krijgen de deelnemende therapeuten/opstellers (i.o.) middels theorie, voorbeeldsessies en het geven en ondergaan van een grenzenvisualisatie, inzicht in de verschillende perspectieven die we t.o.v. de eigen innerlijke ruimte en die van onze medemens kunnen innemen. Zo wordt het verschil tussen mindfulness, compassie, empathie en theory of mind begrijpelijk en beleefbaar. Het doen van een eigen grensopstelling is integraal onderdeel van de workshop.

Een deel van de workshop leert Blaser ons ook over grenzen en de dynamiek rondom grenzen bij de therapeut. In hoeverre ben jij als therapeut bewust van je eigen gezonde grenzen?

Als therapeut of opsteller kun je na het volgen van deze workshop met cliënten aan het werk met deze vorm van tafelopstellingen.

Voor wie? De training is geschikt voor mensen die werken met familieopstellingen, voor (lichaamsgerichte) therapeuten, trauma-therapeuten of psychologen die aanvullende werkvormen aan hun toolbox willen toevoegen.

 

Dr. Blaser is auteur van verschillende veelgelezen boeken over familieopstellingen en werken met grenzen. We noemen er een paar:

Familieopstellingen: Bert Hellingers systemische familietherapie | 2021

Grenzen stellen met compassie. Leer in acht weken je ik-grens kennen | 2018

Gevoelens komen en blijven Oefeningen in mindfulness | 2012

Grenzen en liefde. Hoe gezonde innerlijke grenze tot compassie, empathie en liefde leiden | 2018