Life Affirmative Constellations

Life Affirmative Constellations (LAC)

Tijdens deze vierdaagse werken we met een opstellingsmethode die enerzijds is gebaseerd op de LIP-opstellingen (Levens Integratie Proces) van de Duitse familieopsteller Wilfried Nelles en anderzijds op onze inzichten uit, en onze ervaringen met Primal Rebirth-therapie en traumatherapie en zeker ook op onze ervaringen als mens.

Evenals in de LIP-opstellingen staan in de Life Affirmative Opstellingen niet de systemische relaties met gezin, ouders en voorouders centraal, maar de ontwikkelingsfases in het eigen leven door het opstellen van die verschillende levensfasen van een cliënt.

Met behulp van representanten wordt de levensloop vanaf de geboorte tot de huidige levensfase van iemand ‘neergezet’ in een opstelling. Zo geven we een stem en beweging aan de fases rondom geboorte, jeugd, adolescentie, jong-volwassenheid, volwassenheid en, voor zover aan de orde, fases van de oudere mens.

Op deze manier is het mogelijk om zichtbaar te maken in welke fase of fases van het leven ingrijpende of traumatische ervaringen hebben plaatsgevonden, wat hun impact is geweest en welke helende bewegingen in het heden mogelijk zijn. We stellen altijd op vanuit het gezichtspunt van de volwassene die iemand in het hier en nu is. De essentiële beweging is steeds die van de volwassene die zijn of haar deelpersoonlijkheden, of aspecten van het innerlijk kind, ziet, erkent en ondersteunt. In die zin sluit deze opstellingsvorm nauw aan bij het Primal Rebirth werk en is het een bijzondere aanvulling daarop.

Het belangrijkste inzicht daarbij is dat we compassie ontwikkelen voor deze deelpersoonlijkheden, onszelf aanvaarden zoals we zijn en de bewegingen van het leven toestaan en volgen. Daaruit kan levenskracht, zelfrespect, eigenwaarde en zelfliefde ontstaan.

LAC-opstellingen staan ten dienste van het leven en de inherente kracht die in ieder mens aanwezig is tot zelfheling. Dat is in feite de functie van spirituele therapie: het herstellen en versterken van het contact tussen het bewustzijn en de innerlijke beweging van het leven.

In deze module leer je deze opstellingsvorm toe te passen door de verschillende levensfases op te stellen en leer je de impact van ingrijpende, intense of traumatische ervaringen te herkennen. Van daaruit leer je onderzoeken naar wat nodig is om samen met de cliënt, en vanuit het hier en nu van de volwassene, de kwetsing in een bepaalde fase te zien, te erkennen, wellicht een helende beweging te maken en deze te integreren.

Deze verdiepingstraining is bedoelt voor mensen die de Aumm basistraining 'Opstellingen en systemische werk' volgen of hebben gevolgd. 

DEZE TRAINING IS GEANNULEERD.