opleiding familieopstellingen en systemisch werk

71046251 800c 4317 88f7 9d88013ad4b5

In de vijf basismodules leer je om zelfstandig opstellingen te begeleiden en het systemisch werk te integreren je therapeutische praktijk. Ook is deze training een uitgelezen kans om veelvuldig delen van je eigen systeem te bekijken en er mee te werken omdat je in alle modules je eigen thema’s in kunt brengen. Na het succesvol afronden van de basismodules krijg je het certificaat uitgereikt. Tussen de verschillende modules door zijn er verschillende thema- en supervisiedagen gepland. Het volgen van minimaal vier van deze dagen is een vereiste om je certificaat te behalen. Tussen de modules door oefen je met opstellingen in de intervisiegroepen.

Daarna kun je optioneel deel nemen aan de verdiepingsmodules. Voor een volledig overzicht van de verdiepingsmodules en de thema- en supervisiedagen kijk je op www.aumm.nl.

Wat aan de orde komt in de basismodules:

 • De basis van het werken met opstellingen in het systeem van herkomst en het huidige systeem.

 • Het interview dat voorafgaat aan een opstelling. Welke vragen stel je? Waar zoek je naar?

 • Contact maken met je cliënt.

 • Wanneer je een opstelling neerzet, wat je neerzet en waarmee je begint.

 • Wie tot een systeem behoren.

 • Hoe je met het systeem van herkomst en met het huidige systeem werkt.

 • De basishouding van de therapeut: het werken vanuit innerlijk contact, vanuit innerlijke stilte en het stille midden, zonder oordeel, ontvankelijk en open. Dingen ‘laten gebeuren’ en jezelf leren toestaan mee te gaan in de beweging.

 • Het leren begrijpen van de basisordening, het ‘lezen’ van het veld en het op het veld intunen.

 • Hoe je het een en ander opzet en wat je ziet in het eerste opstellingenplaatje.

 • De eerste aanwijzingen en in welke richting je kunt zoeken.

 • Het leren kennen en zichtbaar maken van de basisdynamieken.

 • Het leren begrijpen wat een systeem is en wat het 'geweten' is van een systeem.

 • Het onderzoeken van de fenomenologische aanpak, zien wat er is en het er laten zijn.

 • Wat de onderbroken beweging is.

 • Mannen- en vrouwenlijnen.

 • Thematisch werk zoals het werken met ziektes, trauma, grenzen en 1-op-1 opstellingen.

 • Meditatie en inzicht over werken vanuit het stille midden.

 • Toelaten van ‘de beweging van de ziel’.

 

Module 1: Basisgegevens, dynamieken en systeem van herkomst | Trainer: Jan Bosma.

In de eerste module ligt de focus op de basis van het werken met opstellingen en op het werken vanuit het stille midden. De nadruk ligt op opstellingen in het systeem van herkomst, d.w.z. de familie waarin je geboren bent.

Een kind behoort tot een familie en heeft daarin een bepaalde rol. Een familie is een systeem. Elk lid van de familie, zelfs de mensen die er niet meer zijn, zijn energetisch aanwezig in de familiestructuur. Zij beïnvloeden daarmee de andere leden. Ook de onderdrukte emoties van de familieleden zijn aanwezig en kunnen overgenomen worden door anderen in het systeem. Ergens zal een lid van de familie zich identificeren met de onderdrukte gevoelens of de lotsbepaling van een ander familielid. Dat gebeurt vanzelf, vanuit liefde, om het systeem compleet en heel te houden. Bert Hellinger ging ervan uit dat individuele problemen niet los te zien zijn van de familie van herkomst, de sociale structuur en cultuur.

Een deelnemer brengt een vraag in, iets waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Er worden representanten gekozen voor de hoofdpersonen in deze vraag. Vaak zijn dat familieleden van de vraagsteller. Door de structuur van de familie neer te zetten, worden de relaties binnen het systeem zichtbaar, ook de ongekende. De deelnemer kan zien en ervaren hoe de onopgeloste problemen en situaties binnen het systeem, zijn of haar leven en rol in de familie beïnvloedt. Door nu deze posities in de opstelling in beweging te laten komen, kan het helingsproces, als deel van een groter geheel, beginnen.

In deze module komt aan bod hoe een opstelling in de praktijk werkt, waar je op moet letten, het interview voorafgaand aan een opstelling en hoe de weg van een opstellingsvraag naar een opstelling verloopt, wie er allemaal tot een familiesysteem behoren en over jouw rol als opsteller.

Module 2: Opstellingen huidig systeem | Trainer: Utsav van Hove.

We zullen het huidige systeem introduceren en, indien nodig, ook weer kijken naar het systeem van herkomst. We gaan de basisprincipes en specifieke dynamieken ervan leren kennen en zichtbaar maken.

Het huidig systeem wordt o.m. beïnvloed door:

 • de familie van herkomst: je blijft loyaal aan jouw (voor)ouders.

 • het land / de cultuur / de maatschappij waarin je bent opgegroeid.

 • de normen en waarden die je hebt meegekregen van jouw ouders / omgeving.

 • jouw geloofsovertuiging / religie.

  In ons huidig systeem nemen we dus onlosmakelijk elementen van het familiesysteem van herkomst mee. Bovenstaande elementen hebben een invloed op huidige relaties en systemen.  In deze module komt aan bod hoe je een opstelling van het huidig systeem begeleidt, waar je op moet letten, het interview voorafgaand aan een opstelling, wie er allemaal tot het huidig systeem behoren en over jouw rol als opsteller.

 
 

Module 3: Relatieopstellingen en de taal van het lichaam in opstellingen | Trainer: Divyam Kranenburg.

In deze module ligt de focus op relatieopstellingen. Dat wil zeggen dat de focus ligt op de systemische dynamieken in de verhouding tussen twee mensen in een relatie. Twee partners in een relatie nemen de systemische achtergrond van hun gezin van herkomst mee naar de relatie. Die dynamieken doen daar hun ontwrichtende werk zonder dat beide partners zich daarvan bewust zijn. Dat leidt tot allerlei issues, ruzies, onbegrip die een open, liefdevolle en gelijkwaardige relatie danig in de weg kunnen staan. Door het licht te laten schijnen op deze systemische dynamiek kan de weg teruggevonden worden naar een open, gelijkwaardige en evenwichtige verstandhouding tussen beide partners.

Divyam zal in deze module ook specifieker ingaan op de taal van het lichaam in opstellingen. Wat zie je als begeleider aan de lichaamshouding van de representanten? Welke bewegingen signaleer je? Hoe vraag je gericht naar lichaamssensaties bij representanten? Hoe ervaar je de energie in iemands lichaam? Divyam neemt haar veertigjarige ervaring als lichaamsgeoriënteerd (psycho-)therapeut mee naar deze module.

Module 4: Beweging van de ziel en de weg van Tao | Trainer: Ramateertha Doetsch.

Ramateertha brengt het concept van de Tao in. Op dit punt is het opstellingenwerk een proces dat overeenkomt met een diepe meditatieve houding: in de erkenning van wat is ligt een sleutel die de opstellingen hun eigen kracht en magie geeft. We verbinden ons met de transformerende kracht van het Tao-bewustzijn. Het is een meditatief proces.

Ramateertha schrijft over de opzet voor deze module nog het volgende:

“In the end I want to point out, that learning this work involves many different levels of human existence and is in it’s nature very diverse and unpredictable. So when I am giving an outline of what is to be taught in this training, at what time, I am giving this information reluctantly: out of my experience situations occur, that just simply ask to be used for demonstration of certain aspects of the work. In the teaching process I will follow the flow, because I trust the power of the moment. I will be bearing the things to be taught in mind, yet they might be brought in at very different places.” Deze module wordt gegeven in het Engels.

Module 5: Integratie en afronding & werken met het innerlijke kind in opstellingen | Jan Bosma

In deze afrondende module van de opleiding maken we ruimte voor wat je in de eerdere modules bent tegengekomen en wat nog verheldering behoeft. Wat speelt er nog in jou opstellersschap? Wat zijn nog losse eindjes? Wat bevind je je op dit moment in je opstellersschap? Hoe ga je verder in het systemische werk na het afronden van de opleiding?

Een thema waar we ook ons licht op laten schijnen is: hoe werk je met het innerlijk kind in opstellingen? Onze levenshouding, belemmeringen die we ervaren, overtuigingen die we hebben opgedaan over onszelf of over het leven komen voort uit ervaringen in onze kindertijd en zijn daar een reactie op. Het kan daarbij behulpzaam zijn om het innerlijke kind een plek te geven in de opstelling zodat je als de volwassene die je nu bent, zorg kan leren dragen voor dat deel in jezelf.