In traumahelingstherapie gaan we de hulpbronnen onderzoeken die je hebben geholpen overweldigende of onveilige situaties te overleven. Je gaat contact maken met de herinnering van het lichaam, en door het op een natuurlijke manier ontladen van de opgeslagen spanningen het zelfregulerend vermogen van het lichaam herstellen. Hieronder worden de diverse trainingen en workshops beschreven.

english

Aanrader over dit onderwerp is ons boek 'De weg uit trauma kun je leren' door Omkar Dingjan en Divyam Kranenburg

start 9-13 maart 2022

Divyam en Omkar, Michael Mokrus, Marlene Koekkoek

Deze drie basismodulen vormen het 1e deel van de training Primal Somatic Traumahealing. Deze training is ontwikkeld voor de  lichaamsgerichte therapeut, die tevens werkt met de vroege kindertijd en heftige emoties, om de nieuwe inzichten rond het werken met trauma en stress te leren kennen en te integreren in zijn dagelijkse praktijk.

sept. 2019 - okt. 2020

april 2022 - maart 2023

Sarito Fuhrmann-Bailes

In deze training van drie keer vier dagen behandelt Sarito Fuhrmann-Bailes prenatale, perinatale en postnatale stress en trauma bij pasgeboren baby's, peuters en hun ouders, en basisvaardigheden voor ontlading van die stress. Voor iedereen die werkt met baby's en peuters (verloskundigen, kinderverpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, borstvoeding consultants, Cranio-Sacraal therapeuten etc.) of dat willen doen, of geïnteresseerd zijn in heling van vroeg trauma.

27 okt. en 27 nov. 2020

Sandipa Restrepo

Jongeren ondersteunen op hun weg naar volwassenheid.

Dagtraining voor mensen die met jongeren (willen) werken. De thema's waar jongeren en hun ouders dagelijks mee te maken hebben en hoe je daar als begeleider mee kunt werken komen aan bod.

Alleen voor mensen die de PRT opleiding of de training Primal Somatic Traumahealing hebben gedaan of momenteel volgen en SBLP therapeuten. Alle dagen worden verschillende onderwerpen behandelt en zijn afzonderlijk te volgen.

 

12, 13 en 14 maart 2021

Sandipa Restrepo

Jongeren ondersteunen op hun weg naar volwassenheid.

Korte training in drie achtereenvolgende losse dagen voor mensen die de PRT opleiding of de training Primal Somatic Traumahealing hebben gedaan of momenteel volgen en SBLP therapeuten. Ook coaches en andere begeleiders die op een lichaamsgerichte manier met jongeren (willen) werken zijn welkom. De training wordt aangepast aan de behoefte van de deelnemers.

De thema's waar jongeren en hun ouders dagelijks mee te maken hebben en hoe je daar als begeleider mee kunt werken komen aan bod.

14-18 april 2021

Divyam

Training voor (aankomende) lichaamsgerichte therapeuten, met voldoende ervaring in rebirthing (ook in warm water)  die willen leren werken met (warm-water)rebirthing en heling van vroeg trauma. 

 

7 t/m 11 april 2021

Anando Würzburger

Dissociatie is een instinctieve reactie van het zenuwstelsel om ons te beschermen tegen het ervaren van emoties, fysieke sensaties en energetische gesteldheid, die te veel zijn om te verdragen. Het koppelt ons bewustzijn los van een overweldigende ervaring, vooral wanneer het herhaaldelijk is gebeurd, zoals verwaarlozing in vroege kinderjaren, misbruik of fysiek geweld.

5 t/m 9 mei 2021

Michael Mokrus

Tijdens deze workshop, zullen we de ontwikkeling van gevoelens van schaamte en schuld onderzoeken vanuit de neurowetenschappelijke inzichten, de vroege kinderjaren, in latere relaties, evenals trans generationele overdracht. Onderdeel van de training Primal Somatic Traumaheling, maar ook open voor mensen die een soortgelijke trauma opleiding hebben gevolgd.

19 t/m 24 mei 2021 (Pinksteren)

Vasumati

Training van 5 dagen. Er ligt een leven voor je als je traumatische en/of overweldigende periodes, die je diep hebben geraakt in je leven, hebt doorgewerkt en ermee hebt leren omgaan. Door de traumatische ervaringen kunnen we bang zijn om opnieuw gewond te raken. We kunnen angst hebben voor een gezonde relatie of om seksualiteit en intimiteit in ons leven toe te laten. Daar gaat het in deze training van Vasumati over.

11 t/m 13 juni 2021

Divyam

Niet-aangeleerde vaardigheden

Als er tijdens de vroege jeugd ingrijpende of overweldigende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, kunnen bepaalde vaardigheden niet zijn aangeleerd. Onze huidige (meestal onbewuste) reacties komen voort uit vroege fysieke en emotionele responsen. In deze workshop onderzoeken we de niet-aangeleerde vaardigheden tijdens de verschillende ontwikkelingsfases van het jonge kind. 

16 t/m 20 juni 2021

Maggie Kline

Maggie is familietherapeute, onderwijspsychologe en Somatic Experiencer en  is gespecialiseerd in het werken met trauma van kinderen. Deelnemers zullen leren hoe trauma te voorkomen en te helen, door de principes van Somatic Experiencing te combineren met spel, creativiteit en sensomotorische activiteiten.

1 t/m 5 sept. 2021

Michael Mokrus

Hoe kan er een veilige verbinding met de cliënt in het hier en nu tot stand komen. Werken met regulerende aanraking, leren over het sociale zenuwstelsel, de poly vagale theorie, de vaguszenuw en het gebied rondom de buik. Onderdeel van de training Primal Somatic Traumaheling, maar ook open voor mensen die een soortgelijke trauma opleiding hebben gevolgd.

20 en 21 september 2021

John Martinus

Het protocol voor EMDR leren toepassen in coaching of therapie. Door EMDR, onder meer het maken van bepaalde oogbewegingen, neemt de emotionele lading van de traumatische gebeurtenis af. Zo komt de cliënt los van de ongewenste emoties en andere klachten die de herinnering oproept.

22 t/m 26 sept. 2021

Vasumati

Trauma veroorzaakt schaamte en schaamte veroorzaakt terugtrekking en isolatie, en angst om onszelf en anderen te vertrouwen. Dit heeft vaak invloed op ons vermogen tot seksualiteit, erotiek en intimiteit. Een korte training voor individuen en koppels, die de Primal Rebirth opleiding of een soortgelijke opleiding lichaamsgerichte psychotherapie hebben gedaan. En voor therapeuten die meer willen leren over en willen leren werken met traumaheling op het gebied van hechting, trauma en seksualiteit.

 

27 t/m 31 okt. 2021

Anando Würzburger

Ook kinderen hebben stress. Gebrek aan mogelijkheden om ermee om te gaan kan leiden tot aanzienlijke moeilijkheden in het gezins- en schoolleven. In deze training leer je hoe je kinderen effectieve manieren kunt leren om met stress en overweldigende emoties om te gaan, en hoe je hun zelfvertrouwen en hun zelfregulerend vermogen kunt versterken.

20 t/m 24 okt. 2021

Raja Selvam

Een ISP workshop met Dr. Raja Selvam, over werken met hechtingsproblematiek, ontwikkeling en trauma, met de kennis van de fysiologie van hechting en emoties, met  'emotionele belichaming' en resonantie. Onderdeel van de training Primal Somatic Traumaheling, maar ook open voor mensen die een soortgelijke trauma opleiding hebben gevolgd.

 

12 t.m 14 november 2021

dr. Jaap van der Wal

Op zoek naar zin en betekenis van ons mens-zijn.

Vanuit de grote thema’s van geboorte en sterven, conceptie en ‘begin van leven’ wordt de embryonale ontwikkeling in de eerste weken via beeld en verhaal gevolgd.

22 t/m 26 juni 2022

Michael Mokrus

Het belang van aanraken en van het leren reguleren van onszelf aan het begin van ons leven. De heilzame rol van zelfregulatie in het helingsproces van een trauma. Deelnemers krijgen specifiek gereedschap aangeboden om aanraken op een respectvolle wijze te kunnen implementeren in hun therapeutische praktijk. Onderdeel van de training Primal Somatic Traumaheling, maar ook open voor mensen die een soortgelijke trauma opleiding hebben gevolgd.

7 t/m 11 september 2022

Anando Würzburger

We zijn misschien het gevoel van gezonde grenzen in de vroege kindertijd kwijtgeraakt of zijn zelfs niet in staat geweest om dit te ontwikkelen, en zitten daardoor vast in een onevenredig aanpassingsgedrag. In deze  korte training leren we hoe veilige en flexibele fysieke en mentale grenzen terug te vinden en deze in het hier en nu te kunnen neerzetten. Lees (download) hier een interview met Anando over de training.

En via deze link kun je luisteren naar een deel van het interview

Geannuleerd, nieuwe datum niet bekend

Michael Mokrus

Verdiepingsmodule rond dis-identificatie, meditatie, vrijheid. In deze korte training kijken we hoe de overlevingsstrategieen en overtuigingen, die indertijd levensreddend waren, nu onze groei belemmeren en zorgen voor onopgeloste traumaenergieen.  Deze retreat is zowel gericht op psycho- en lichaamsgerichte therapeuten die deze benadering van ontwikkelings-therapeutische processen willen uitdiepen, als op mensen die dit onderwerp om persoonlijke redenen willen benaderen.