Heling van relationeel trauma

Vasumati zal in 2024 een nieuwe training geven met als thema "de invloed van vroeg relationeel trauma op volwassen relaties en seksualiteit".

We weten uit ervaring dat vroege trauma's en gehechtheidstrauma's kunnen worden genezen binnen veilige volwassen relaties, maar het omgekeerde kan ook gebeuren, namelijk dat wonden en trauma's binnen diezelfde relaties kunnen worden gereactiveerd en verergerd en dat wanneer dit gebeurt, het niet alleen pijnlijk is, maar ook veel schaamte en interne fragmentatie oproept.

Wanneer we ons diepgaand openstellen voor een ander, zijn we erg kwetsbaar en in deze kwetsbaarheid is onze verdediging uitgeschakeld en kunnen onze diepste wonden en angsten opnieuw worden getriggerd en geopend. Dat geldt zeker voor de gevoelige thema's intimiteit en seksualiteit. In het huidige relatieklimaat waar monogamie niet langer de enige optie hoeft te zijn en andere stijlen van omgang meer aandacht krijgen is er minder stabiliteit en dit kan krachtige en verwarrende emoties oproepen. Gevoelens van angst, jaloezie, onzekerheid en verlatenheid lopen parallel met gevoelens van opwinding, passie en vrijheid die erg verwarrend kunnen zijn als we een container voor onze seksualiteit creëren.

Ons zenuwstelsel heeft veiligheid en zelfregulering nodig, vooral wanneer onze wonden worden getriggerd. Zowel mannen als vrouwen hebben relationeel trauma, maar vanwege de manier waarop mannen zijn opgevoed, is het voor hen vaak moeilijker dan voor vrouwen om hun emotionele en seksuele trauma's te identificeren, te voelen en te verwoorden. In relaties zullen deze trauma's op verschillende manieren naar voren komen.

In deze workshop volgt Vasumati de actuele hechtingstheorie, maar brengt ze ook een voor ons nieuwe en zeer interessante theorie in: Fairbairn’s model omtrent objectrelaties. Deze gebruikt ze om te leren begrijpen hoe we onbewust pijnlijke hechtings-ervaringen, met voornamelijk de moeder, uit onze vroege jeugd herhalen in liefdesrelaties. Het kan daarbij gaan om trauma in de vorm van misbruik, geweld of verwaarlozing of om subtiel (micro-) trauma zoals een mismatch in de gehechtheid of frustratie die voorkomt uit niet onmiddellijk bevredigende behoeften. Vasumati zal werken met de innerlijke dynamiek die voortvloeit uit het ontstaan ​​van de tegenstelling tussen het ego dat verlangt naar verbinding en het ego dat zich boos en afgewezen voelt. De training gaat over hoe je als volwassen man en vrouw nog steeds dit innerlijk conflict in relaties herhaalt.

In de terminologie van Fairbairn is dit de strijd tussen het libidineuze (verlangende) ego en het anti-libidineuze (boze en afgewezen) ego. (Fairbairn (1880-1964) was een Schotse psychiater en psychoanalyticus en een centrale figuur in the objectrelatietheorie).

Dit verwijst naar hoe het gemystificeerde kind in ons de neiging heeft om het vroege scenario waarin liefde en misbruik met elkaar vermengd waren, te herhalen. Wat we manifesteren is niet alleen liefde, maar een vermenging van liefde, afwijzing en emotionele onbeschikbaarheid, die verwarrend is voor onszelf en anderen. Het belemmert ons vermogen om gepassioneerd, intiem en open te zijn.

Relationeel trauma en haar werking ervan in onze relaties is buitengewoon complex. We hebben begrip, kennis en bewustzijn nodig over de invloed van dergelijk trauma op onze relaties, over machtskwesties die daaruit voortvloeien en over de invloed ervan op seksualiteit.  Zo kunnen we een diepgaande heling bewerkstellingen en oplossingen vinden waardoor we in staat zijn in verbinding te blijven met compassie, een sterk zelfgevoel en een vertrouwen in ons vermogen om aanwezig te zijn, grenzen te stellen en kwetsbaarheid toe te laten in onze intieme relaties.