trauma door de ogen van het kind

Maggie Kline, familietherapeute, onderwijspsychologe en 'somatic experiencer'  is gespecialiseerd in het werken met trauma van kinderen. Samen met Peter Levine schreef zij het boek 'Het weerbare kind'. Zij werkt op een speelse, liefdevolle en humoristische manier met trauma's in de vroege kinderjaren, met kinderen maar ook met het kind in de volwassene. Voor therapeuten, ouders en opvoeders.

Dit seminar is ontwikkeld voor de Somatic Experiencing traumatherapie en voor therapeuten en opvoeders die geïnteresseerd zijn om de somatische principes te gebruiken bij het werken met kinderen, of een verdieping in het werken met jeugdtrauma's bij volwassenen te vinden. Deelnemers zullen leren hoe trauma te voorkomen en te helen, door de principes van Somatic Experiencing te combineren met spel, creativiteit en sensomotorische activiteiten.

Een 4-daagse workshop om professionals te leren hoe ze kinderen kunnen helpen bij het reorganiseren en opnieuw in evenwicht brengen van het autonome zenuwstelsel op het biologische / overlevingsniveau na overweldigd te zijn door een traumatische of stressvolle gebeurtenis (sen). Ze zal, naar behoefte, de volgende onderwerpen behandelen: shock patronen van de geboorte, medische gebeurtenissen, ongelukken en vallen, natuurrampen, seksueel trauma, misbruik, rouw en verlies. Ze zal de relatie tussen trauma, ontwikkeling en hechting behandelen, met de nadruk op herstel en het bevorderen van veerkracht.

Hoe werk je met kinderen in de verschillende leeftijden en ontwikkelingsstadia. In de training zal theorie afgewisseld worden met ervaringen, en veel plezier! Ze behandelt het individueel werken met kinderen, van zuigeling tot adolescenten, oefeningen rond de diverse ontwikkelingsstadia en de processen die in dit seminar daarbij opkomen.